PROCÉS

ASSESSORAMENT

Assessorem el client en l’elecció del tipus de fusta, li fem el plantejament de les opcions més adequades, i l’orientem cap a la proposta més eficient.

DISSENY I PLANIFICACIÓ

Les últimes tecnologies en disseny per ordinador ens permeten planificar i optimitzar les fases de la fabricació per guanyar en ritme i eficiència. L’experiència i l’estreta col.laboració amb els millors proveïdors de fusta ens assegura una elecció encertada dels materials a utilizar en cada projecte.

PRODUCCIÓ

El projecte es fabrica a les instal.lacions de Fusteria Gubern i es deixa preparat fins a l’últim detall per a la col.locació a casa del client. La fusta s’utilitza en el punt just d’humitat per tal que garanteixi un comportament adequat del material.

MUNTATGE

En la fase de muntatge, dediquem una especial atenció a causar el mínim impacte possible al dia a dia de la llar o de l’activitat comercial i empresarial.

COMUNICACIÓ

Les xarxes socials i les noves tecnologies ens permenten mantenir una comunicació permanent i fluïda amb el client.